Dodaj markę

1400% więcej widoczności ofert?

Zapraszamy do HP Biznes Express

Formularz katalogowy

Formularz katalogowy

Formularz ten pozwala na bezpłatne dodanie pojedynczego rekordu do katalogu marek. Bezpłatne rekordy nie zawierają logo, opisu i linków premium, ale zawierają adresografię oraz mapę lokalizacji.


+48

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Możesz wybrać wiele dyspozycji, staraj się jednak ograniczać ich liczbę w jednym zgłoszeniu


Pamiętaj, że zlecenie usunięcia danego rekordu katalogowego nie jest dla Administratora wiążące. Może jedynie wynikać z faktu nieistnienia podmiotu zgłoszonego do katalogu, zawieszenia jego działalności, zmiany profilu działalności, zdublowania rekordów katalogowych lub bezprawnego charakteru danych.

1. Dodanie bezpłatnego rekordu katalogowego   ➦ 1

Aby rekord zawierał opis działalności, logo i linki premium (sklep) konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego. Do wyboru masz 3 pakiety, których cena zaczyna się już od 480,00 zł netto za cały rok.


Marki globalne to organizacje, które prowadzą swoją działalność na większości kontynentów.

Marki międzynarodowe, to organizacje posiadające klientów, a dodatkowo co najmniej jeden odział poza granicami Polski.

Marki krajowe to organizacje, które prowadzą działalność wyłącznie w Polce, lecz co najmniej w kilku województwach.

Marki regionalne to organizacje, które prowadzą działalność w jednym województwie lub kilku sąsiednich miastach.

Marki lokalne to organizacje, które prowadzące swoją działalność wyłącznie w jednym mieście lub gminie.

Marki internetowe to organizacje, które oferują lub udostępniają produkty, w tym usługi głównie przez internet.

2. Aktualizacja bezpłatnego rekordu katalogowego   ➦ 2

Aby rekord zawierał opis działalności, logo i linki premium (sklep) konieczne jest zamówienie pakietu ofertowego. Do wyboru masz 3 pakiety, których cena zaczyna się już od 480,00 zł netto za cały rok.


Marki globalne to organizacje, które prowadzą swoją działalność na większości kontynentów.

Marki międzynarodowe, to organizacje posiadające klientów, a dodatkowo co najmniej jeden odział poza granicami Polski.

Marki krajowe to organizacje, które prowadzą działalność wyłącznie w Polce, lecz co najmniej w kilku województwach.

Marki regionalne to organizacje, które prowadzą działalność w jednym województwie lub kilku sąsiednich miastach.

Marki lokalne to organizacje, które prowadzące swoją działalność wyłącznie w jednym mieście lub gminie.

Marki internetowe to organizacje, które oferują lub udostępniają produkty, w tym usługi głównie przez internet.

3. Usunięcie bezpłatnego rekordu katalogowego   ➦ 3

Możesz zlecić usunięcie rekordu, który błędnie powiązano z Twoją organizacją lub nie dotyczy on obecnie jej działalności. Po akceptacji zgłoszenia rekord jest usuwany w ciągu 3. dni roboczych.


Uwagi

Dodaj w tym polu wszelkie uwagi, wskazówki, informacje pomocnicze lub uzupełniające


Kontrahent Link