Skuteczne rozwiązywanie problemów w biznesie w kilku krokach

Skuteczne rozwiązywanie problemów w biznesie w kilku krokach

Za każdym sukcesem biznesowym stoi umiejętność rozwiązywania problemów. W biznesie, tak jak w życiu, problemy są nieuniknione, ale kluczem do sukcesu jest umiejętność skutecznego ich rozwiązywania. Proces rozwiązywania problemów wcale nie jest łatwy. Jednak jeśli włączymy myślenie krytycznego do tego procesu, a zwłaszcza narzędzia myślowe, to jest bardzo duża szansa, że uda nam się sprawnie i skutecznie rozwiązań każdy problem.

Trzeba nauczyć się je zidentyfikować, jasno określić, a następnie znaleźć rozwiązanie, które przyczyniłoby się do efektywnego jego rozwiązania. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić?

Proces identyfikacji problemu

Identyfikacja problemu to nie tylko zauważenie, że coś jest nie tak. To proces, który wymaga myślenia: analizy sytuacji, zebrania informacji, odróżnienia faktów od opinii i zrozumienia przyczyn problemu. Bez jasno zdefiniowanego problemu, trudno będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. W pierwszej kolejności należy więc znaleźć źródło problemu, aby dalej móc próbować ten problem rozwiązać. Ważnym jest również wspólne zrozumienie i zgoda, co jest prawdziwą przyczyną problemu i że tylko tym się wspólnie zajmiemy. Póki nie mamy jedności w tym temacie, póty nie powinniśmy przechodzić do szukania rozwiązań.

Przy podejmowaniu działań związanych z próbą rozwiązania problemów, kluczowe znaczenie mają zdolności, umiejętności i wiedza, w jaki sposób to zrobić, aby przyniosło zamierzony efekt. Zdolność rozwiązywania problemów to umiejętność, jaka odgrywa niezwykle ważną i kluczową rolę w świecie biznesu, ale i również w życiu prywatnym.

Znaczenie jasnego zdefiniowania problemu

Jasne zdefiniowanie problemu jest niezwykle ważne. Dlaczego? Ponieważ bez zrozumienia sedna problemu, trudno jest znaleźć skuteczne i celowe rozwiązanie. Jak więc możemy zdefiniować problem? Kluczem jest postawienie sobie odpowiednich pytań, takich jak: Co się dzieje? Dlaczego się to dzieje? Jakie są konsekwencje? Szczególnie ważne jest to, aby podjąć takie działania, które są w stanie przynieść efekty. Jeśli nie rozumiemy istoty problemu, jeśli wymuszamy coś na uczestnikach biorących udział w próbie pojednania, takie działania nie przyniosą rezultatów. Tutaj ważne jest wprowadzenie kultury błędu, czyli stworzenia bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników, że w naszej kulturze nie karzemy za błędy, ale koncentrujemy się na zrozumieniu błędów, aby wyciągnąć mądrość dla całej organizacji i aby nigdy więcej tego błędu nie popełnić.

Kluczową rolę w budowaniu tej kultury odgrywa oczywiście Lider – to on/ona musi zamodelować odpowiednie zachowania, najlepiej poprzez pokazanie swoich błędów i ich analizę. Dopiero potem można oczekiwać otwartości od współpracowników, aby klarownie komunikowali wszystkie informacje związane z błędem. Celem tego etapu jest zatem współpraca całego zespołu, aby dobrze zdefiniować problem – szukamy zrozumienia procesu, a nie winnych.

Metody i techniki

Istnieje wiele metod i technik (narzędzi) rozmienia problemów, które mogą być stosowane w biznesie. Niektóre z nich to metoda przyczyn i skutków czy narzędzie myślowe „5 Whys”. Wybór metody zależy od charakteru problemu i specyfiki firmy. Na rynku jest kilkadziesiąt narzędzi krytycznego myślenia, które pomogą Wam w dobrej, efektywnej diagnozie problemu.

Dopiero potem możemy przejść do poszukiwania rozwiązań tego problemu.

Tutaj ważna jest kreatywność, tutaj istotna jest wiedza i wprowadzenie najlepszych rozwiązań dla konkretnych osób i dla tej jednej, konkretnej sytuacji. To, co okaże się być kluczowe w jednym miejscu, niekoniecznie takim będzie w innym.

Znaczenie podejścia systemowego

W rozwiązywaniu problemów kluczowe jest podejście systemowe. To oznacza, że problem i jego rozwiązanie muszą być rozpatrywane w kontekście całego systemu, w którym funkcjonuje firma. Każde działanie ma bowiem wpływ na inne elementy systemu.

Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Rozwiązanie problemu często wymaga kreatywnego myślenia. Bywa, że standardowe metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i trzeba poszukać nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. I tutaj znów najbardziej przydatne będą narzędzia krytycznego myślenia – pozwolą one zmienić kulturę „co myślisz” na kulturę „jak myślisz”. W tej pierwszej pytamy głównie o opinie i są trzy możliwe odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie wiem”.

W tej drugiej istnieje nieograniczona ilość pomysłów, interpretacji, ścieżek myślowych dotyczących rozwiązania. Poprzez narzędzia krytycznego myślenia możesz właśnie je odkryć ze swoim zespołem.

Wdrażanie rozwiązań i monitorowanie

Kiedy już mamy rozwiązanie, czas na jego wdrożenie. Ważne jest jednak, aby nie zapominać o monitorowaniu efektów. To pozwoli na szybką reakcję, jeśli coś pójdzie nie tak.

Gdy patrzysz systemowo na rozwiązanie, to musisz zwrócić jeszcze na jedną ważną rzecz, która okazuje się największą przeszkodą we wdrożeniu zmiany.

Za każdym razem gdy ją wdrażamy istnieją siły wewnątrz organizacji, które będą torpedowały te zmiany. Zatem zanim rozpoczniesz wdrożenie postaraj się zidentyfikować te siły i ustalić strategie poradzenia sobie z nimi.

Rola konsultantów i mediatorów

Konsultanci i mediatorzy są specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą zaoferować nowe perspektywy i rozwiązania, o których sami byśmy nie pomyśleli.

Minusem zatrudnienia konsultantów jest to, że najczęściej know-how zostaje z nimi. Rozważ zatem, czy nie warto zainwestować w swoich współpracowników, w ich rozwój krytycznego myślenia, a rozwiązywanie problemów będzie dużo tańsze i szybsze.

Korzyści i wyzwania związane z zaangażowaniem osób trzecich

Zaangażowanie osób trzecich niesie ze sobą wiele korzyści, ale też wyzwań. Korzyści to przede wszystkim nowe perspektywy i profesjonalne podejście do problemu. Wyzwania to natomiast koszty oraz konieczność udzielenia osobie trzeciej dostępu do wrażliwych informacji. Kolejnym wyzwaniem jest brak znajomości specyfiki Twojej firmy dla zewnętrznych konsultantów. Możesz więc rozważyć wyszkolenie swoich współpracowników z uniwersalnych narzędzi myślowych, a oni zastosują je najlepiej do Waszej specyfiki.

Szkolenia i warsztaty

Jednym ze sposobów na naukę rozwiązywania konfliktów są szkolenia i warsztaty. Dzięki nim możemy poznać strategie myślowe, procesy myślowe, dzięki którym zrozumiesz jak się tworzą konflikty, a przez to będzie Ci łatwiej je rozwiązywać, a w przyszłości zapobiegać.

Rozwiązywanie konfliktów jako kluczowa umiejętność biznesowa

Rozwiązywanie konfliktów to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez niej trudno jest utrzymać zdrowe relacje w zespole, a to może negatywnie wpłynąć na efektywność i wyniki firmy.

Elli Goldratt (twórca Teorii Ograniczeń – TOC) twierdził wręcz, że nierozwiązane konflikty są przyczyną wszystkich słabości, problemów, trudności występujących w organizacjach. Rolą Lidera i zespołu jest odważnie i umiejętnie (dzięki odpowiednim narzędziom myślowym) rozwiązywać.

Praca zespołowa i komunikacja

Praca zespołowa i skuteczna komunikacja to podstawa skutecznego rozwiązywania problemów w grupie. To one umożliwiają wymianę pomysłów, dyskusję i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Kluczowym jest zbudowanie kultury błędu, szacunku, pokory, zaufania do siebie.

Rola lidera w rozwiązywaniu problemów grupowych

Lider ma kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów grupowych. To on motywuje zespół do działania, moderuje dyskusje i pomaga w podejmowaniu decyzji.

Wnioski

Rozwiązywanie problemów to nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest umiejętność skutecznego radzenia sobie z problemami, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. W tym procesie niezwykle ważna jest jasna definicja problemu, kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań, a także skuteczna komunikacja i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Problem Solving odgrywa bardzo ważną rolę w każdym biznesie. Warto więc bliżej poznać ten temat, sprawdzić wszelkie dodatkowe informacje i wdrożyć się w to, jak wprowadzić umiejętność rozwiązywania problemów w swojej firmie. Świat widziany w mediach społecznościowych wydaje się być taki idealny. W codziennym jednak życiu tak nie jest. Konflikty zdarzają się na każdym szczeblu i tutaj podstawą jest posiadać narzędzia, aby jak najszybciej móc te konflikty rozwiązywać. Można wybrać szkolenia, które dokładnie zajmują się tematyką rozwiązywania problemów. Można postawić na edukację, która nastawiona jest na niesienie informacji o tego typu działaniach. Biznes to ciągła praca nad sobą i nad innymi, a umiejętność rozwiązywania problemów jest jedną z tych zdolności, w jakie każdy z nas powinien jak najbardziej inwestować.

Myślenie krytyczne jest na pewno kompetencję, która bardzo skutecznie i trwale rozwija kompetencję „rozwiązywania problemów”.

Krytyczne Myślenie dla Biznesu sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Kontrahent Link